2.11.2022 Admin

Jak vrabec na šlahounu svlačce

Rozpad květů vyplašil má hejna. Anna Gažiová (nar. 1999 v Českých Budějovicích) v současné době studuje bohemistiku a polonistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2017 vyhrála děčínskou Literární cenu Vladimíra Vokolka. V období let 2018–2019 strávila rok v Glasgow, během kteréhožto času byla její báseň zařazena do ročenky Nejlepší české básně 2018. V roce 2019 získala čestné uznání na Ortenově Kutné Hoře. Její básně byly otištěny v časopise Host a publikovány na webu revue Prostor. V těchto dnech jí v nakladatelství Dobrý důvod vychází debutová básnická sbírka Jak vrabec na šlahounu svlačce.

Uprostřed května

někde za zdí usychá strom
a vítr vláčí
zbytečky květů
přes cestu

jak poznat domy z devatenáctého století?
že mají každé patro jiné
a že jim rozumíme

každý z těch kvítků
je malá mince
v prostředku ulice
tušené žití

Portobello

I.

ta zídka je vysoká
jen co bys bez zaváhání
doskočil

sbíráme kůstky

rackové křičí
               gád! gàd!
a štěkavě se
smějí

já křičím
               moře! moře!
a červenám se
větrem

II.

šedobílé peří
střemzobák padá

rackové houpaví
nebo jen pěna?

nevím

sbíráme kůstky
a drahokamy z lahví

a písek v botách
škrábe do chodidel

•••

předjaří
odlesky světa
krokusy schoulené v záhonech

sýkora
plná symboliky
dívčího těla rámy střech

a všechno
co se rozprostírá
až po okraje tušení

tvoje rty
ruce postel bílá
v cvrkotu příslib příštích dní

Červenec

po větvích pomaličku
stéká slunce

rozpad květů vyplašil má hejna
sbírám jen pírka –
hrdlička
      kos
        vrabec
v kalužích zlata mezi kořeny

rez ve vlasech a mezi zuby písek
co hledám – šeptám
prsty bolavé

„hledej mě“ – myslím
pořád jsem ta stejná


Od Anny toho zatím víc nemáme, jestli máš chuť na další mladou poezii, klikej sem. Ilustraci vyrobil Antonín. 

Tagged: ,