17.7.2019 Ink

Dopravní lístky

Amatér životní praxe Viktor Hanebný nás poctil dalším souborem básní.

Amatér životní praxe Viktor Hanebný nás poctil dalším souborem básní. Našel je na ohmataných dopravních lístcích: Prošly rukama nemocných dívek, beznadějných poutníků, ale také jeho Malignifence. Je to z nich cítit, sáhni si!

 

Nemocná

Leží tu zkoušená nemocí

pod hvězdami jež pomalu hasnou

stejně jako její dech

nádech, výdech, nádech…

výdech

a jiskra v očích

se už změnila

na černou díru

 

Nikdo neporazil tuhle nákazu

co zmůže vůle

jakkoliv dobrá

proti nezastavitelné síle

decimující to křehké tělo

chvátám domů

že něco změním

že budu platný

že dokážu pomoci

přitom z lékařské vědy neznám nic

a léky jsem vytrousil cestou

 

 

 

Poutníče

Přišel jsi, poutníče, do kraje sucha,

kde poslední kapka spadla před třiceti léty.

Nyní paprsků žár vůbec neutuchá

a my jen nenávidíme okolní světy.

 

Setkal ses, poutníku, s lidmi vyprahlými,

jež neví již, co tekoucí je voda,

jež mezi sebe hloubš jen vrážejí klíny

a přemýšlejí jen jak blízkému jedu podat.

 

Poutníče, pomoz, poraď – je co dělat?

Nudím tě? Jen řekni a já se ti uhnu.

Nezbylo nic než poušť, ani ta srdce smělá.

Zmíráme žízní, avšak nechcem‘ kopat studnu.

 

 

 

Půlnoční císař

Půlnoční císař

Přichází po soumraku

navštíví tě ve svitu luny

zpěv nočních ptáků

doprovází na zborcené struny

 

Půlnoční císař

Roztřese tělo dechem

vezme žebra a sevře plíce

mrzneš i obrůstáš mechem

pro jeho koně jsi jen píce

 

Třímá kladivo existence

Jeho Malignifence

Promlouvá hlučně i tence

Jeho Malignifence

Provází po křivolaké stezce

Jeho Malignifence

Navštíví odvážné i smělce

Jeho Malignifence

 

Půlnoční císař

Hrdě nosí svou korunu

zamrzlé paprsky na ní jsou

neroztají, nemáš korónu

„Navždy budeš loutkou mou“

 

Půlnoční císař

Odi et amo, miluješ ho, víš to

když podává ti ruku

ještě rád zaujmeš své místo

věrně stojíš po jeho boku

 

Třímá kladivo existence

Jeho Malignifence

Promlouvá silně i tence

Jeho Malignifence

Provází po křivolaké stezce

Jeho Malignifence

Navštíví odvážné i smělce

Jeho Malignifence

 

Půlnoční císař

Vládne moudře svojí říši

věčný hold vzdejte mu

Moc s z něj jen tryská, čiší

posel pozemských muk

 

Půlnoční císař

Snad zapomeneš na něj

snad budeš klidně spát

Ale vrátí se, snažíš se marně,

tvůj přítel, advokát i kat

 

Třímá kladivo existence

Jeho Malignifence

Promlouvá silně i tence

Jeho Malignifence

Provází po křivolaké stezce

Jeho Malignifence

Dýcháš a vyslovuješ těžce

Vaše Malignifence

Tagged: