3.2.2019 Admin

Nejstrašnější trest

(Do kanceláře nadřízeného vchází podřízený. Nadřízený se dlouze podívá na hodiny)

NADŘÍZENÝ: (přísně) Víte, že přicházíte pozdě?

PODŘÍZENÝ: (namyšleně) Vím. (zamračí se) A je mi to jedno!

NADŘÍZENÝ: A víte, že jste nedodržel naši úmluvu a nesplnil svůj úkol?

PODŘÍZENÝ: Vím, ale seru na vás!

NADŘÍZENÝ: Víte, že jsem váš nadřízený a že na mě srát nesmíte?

PODŘÍZENÝ: To mě nezajímá. Seru si na koho chci!

NADŘÍZENÝ: A víte, že urážka nadřízeného je v naší organizaci přísně penalizována?

PODŘÍZENÝ: (zamračí se, ale opravdu strašlivě) A co má být… Nezmůžete nic!

NADŘÍZENÝ: Víte, že ovládám magické schopnosti a dovednosti a mohu vás odsoudit ke strašlivému trestu?

PODŘÍZENÝ: (zasyčí) Tssss… Kecáte nesmysly! Samé ptákoviny! Nevěřím vám!

NADŘÍZENÝ: Nedovolujte si takto na mě!

PODŘÍZENÝ: A just si budu dovolovat! A budu a budu a budu!

NADŘÍZENÝ: V tom případě vás potrestám!

PODŘÍZENÝ: (s opovržením) Tak si mě potrestejte! Nebojím se vás!

NADŘÍZENÝ: Opravdu vás mám potrestat? Opravdu vás mám odsoudit ke strašlivému, hroznému a nejhoršímu trestu?

PODŘÍZENÝ: (mračí se ještě víc, než před tím, a nasadí ještě opovržlivější tón, než před tím) Potrestejte mě tím nejstrašlivějším, nejhroznějším a nejpříšernějším trestem, jaký umíte! (opovržlivě se zachechtá)

NADŘÍZENÝ: Dobře. Tak tedy… (zamyslí se)

PODŘÍZENÝ: Nuže? (v jeho pohledu je znatelný pocit vítěze – tváří se, jako by svého nadřízeného obelstil svou kuráží)

NADŘÍZENÝ: Odsuzuji vás k neustálému opakování tohoto okamžiku!

PODŘÍZENÝ: Hahaha! To vám tak budu věřit!

NADŘÍZENÝ: Odsuzuji vás k neustálému opakování tohoto okamžiku!

PODŘÍZENÝ: Hahaha! To vám tak budu věřit!

NADŘÍZENÝ: Odsuzuji vás k neustálému opakování tohoto okamžiku!

PODŘÍZENÝ: Hahaha! To vám tak budu věřit!

NADŘÍZENÝ: Odsuzuji vás k neustálému opakování tohoto okamžiku!

PODŘÍZENÝ: Hahaha! To vám tak budu věřit!

NADŘÍZENÝ: Odsuzuji vás k neustálému opakování tohoto okamžiku!

PODŘÍZENÝ: Hahaha! To vám tak budu věřit!

NADŘÍZENÝ: Odsuzuji vás k neustálému opakování tohoto okamžiku!

PODŘÍZENÝ: Hahaha! To vám tak budu věřit!

NADŘÍZENÝ: Odsuzuji vás k neustálému opakování tohoto okamžiku!

PODŘÍZENÝ: Hahaha! To vám tak budu věřit!

NADŘÍZENÝ: Odsuzuji vás k neustálému opakování tohoto okamžiku!

PODŘÍZENÝ: Hahaha! To vám tak budu věřit!

(a tak dále)

__________

víc od Dominika najdeš na jeho stránkách

Tagged: