30.5.2018 Ink

Byl bych tě i miloval…

Vychutnal si její poslední dívčí chvíle

a potom utekl do hor

Tam, kde je smutné duši chvíli ještě smutněji

a pak už jen dobře

Tam, kde není nutné hořce zpívat do dlaní

ale řvát až do vychraptění

A myslel si

že to tak bude stačit

A ono asi

A ono asi

A ono asi ne

**********

Venku spokojeně přede

velké

pozdně jarní slunko

a přes broušená skla okenních tabulek

kaleidoskopicky svítí tvé

krásné

nahé

bílé tělo

Byl bych tě i miloval

ale teď musím dokouřit cigaretu

Naposledy se nadechnout cárů mlhy

které tu zbyly ještě z rána

zavřít oči

a poslouchat ptáky

**********

Připravuješ si další kýbl čaje

vdechuješ páru

a překonáváš nechuť k jídlu

všechno je tak slané

Býval jsi s lidmi, kteří vynalezli samotu

Doriany, kteří seděli v křeslech

a mluvili o holkách

s francouzskými jmény

Teď i je potkáváš v šedivých ulicích měst

perspektivně škaredé

ploužící se

pídící se po záblesku halucinace v kalném odrazu těch pravých očí

jazykem hledající dívčí klín

Ty už jsi ale přišel na to

že daleko jednodušší bude

sednout si

uvařit si čaj

vzít pletací jehlici

a narvat si ji do nosu

**********

Zima a vichry

foukají přes Opavu

led, peří, tebe

**********

Za-milovaná se cítí trochu nesvá

raději natáhne ruku výš ke slunci

a schoulí se do tvé dlaně

raději se s někým společně opije

a v oparech dobrého rozmaru

ti řekne to

na co jsi tak dlouho čekal.

Tagged:

Napsat komentář