24.4.2017 Ink

Návštěvníkem Murakamiho literárního světa

Každé pondělí budete moci otevřít Literární zápisník Časopisu Ink a nalézt v něm zajímavé myšlenky, citáty, obrazy, monology i dialogy – zkrátka jakékoliv podněty vzešlé z putování nekonečnými vodami světa literatury. Vždy rozvedené do hlubších rozvah, doplněné třeba i o několik faktů a občas, pokud to půjde, vztažené k momentálnímu obsahu Inku. Pokud vás ponouknou k dalším myšlenkám a úvahám, neváhejte se s nimi podělit v komentářích či vzkazech. Tím i vy, čtenáři, můžete utvářet Literární zápisník.

Když se řekne Murakami, s Japonskem a japonskou kulturou se mi toho moc nevybaví. Snad jen autorova národnost a pár podivně znějících jmen jeho románových hrdinů, například Cukuru Tazaki. Ve většině případů mi však na mysl vytanou obrazy, pojmenování, dojmy – jedním slovem rysy – jež by člověk sotva přiřazoval k tak specifické kultuře, jakou je ta japonská. Japonci jsou charakterističtí tím, že velmi dbají na udržování a zároveň prezentaci své kultury, což se zákonitě odráží i v literatuře. Haruki Murakami je přesným opakem tohoto tvrzení. A možná právě proto vydobyl světový věhlas.

Ručí Haruki Murakami za svůj úspěch tím, že neuvízl v bublině tradičních japonských uměleckých norem? Že po celý život tíhnul k euroatlantické kultuře, která se čím dál více stávala globální kulturou? Jednoznačně se na to odpovědět nedá. Jeden fakt ovšem jistý je. Murakamiho souznění s americkými spisovateli či s německými skladateli zpřístupnilo jeho díla velkému počtu zahraničních čtenářů. To se předtím moc japonským prozaikům nepodařilo.

Přitom v Japonsku 80. let, kdy Murakami začal publikovat, nebylo pronikání západní kultury ničím novým. Japonsko se otevřelo světu a začalo se po všech stránkách „westernizovat“ již o sto let dříve na počátku období Meidži. Ve 20. a 30. letech 20. století byla například japonská literatura silně ovlivněna evropskými avantgardními směry, více zde.

Murakami se narodil až po válce. V době, kdy bylo Japonsko de facto spravováno Spojenými státy. I díky tomu nespadlo do sféry SSSR nebo Číny a mohlo se postupně demokratizovat a začlenit do „západního světa“. Mladý Murakami se tak ocitl ve světě, kde byly uznávanými bohy Jack Kerouac, The Beatles nebo Dustin Hoffman. Stále byl však tento svět ovlivňován jazzovou hudbou a knihami předválečných velikánů, k nimž vzhlížel i Murakami (například Francis Scott Fitzgerald nebo Franz Kafka).

Nejsilnějším prožitkem pro něj byla právě literatura, pomocí níž dle svých slov mohl „cestovat kamkoliv“, kam pro mladého Murakamiho bylo v té době nemožné se dostat, třeba do Petrohradu za Dostojevským nebo do Hollywoodu za Raymondem Chandlerem. Utvářel si, podobně jako to dělá asi každý čtenář, vlastní svérázný svět. Jenomže on se o něj jednoho dne rozhodl podělit s ostatními, umožnit ostatním proniknout do jeho literárního světa a objevovat ho. A právě proto, že se mu podařilo svým umem oslovit tolik lidí po celém světě, je v současné japonské literatuře fenoménem. Neučinil ji opět pasivním příjemcem, ale naopak udělal dosti rázný krok směrem ven z pomyslné ohrádky. Ať už to tak zamýšlel, nebo nezamýšlel.

O tom, jaký Murakamiho literární svět je, by se dalo uvažovat dlouze a vydalo by to na několik dalších článků. Vliv slavných spisovatelů a muzikantů, na který japonský autor navíc dost záměrně upozorňuje, je jedním z určujících rysů. Pochopení významu této influence je pro mě tedy i důležitým milníkem na cestě k pochopení Murakamiho děl a rozkrytí jeho fascinujících složek.

Beatles, Simon a Garfunkel, Mozart, Liszt, ale i Kafka, Kerouac nebo Thomas Mann. Jako čtenáři a jako návštěvníkovi Murakamiho literárního světa se mi aluze, tímto světem natolik prosycené, vryly pod kůži a navždy zůstaly spjaty s jednotlivými romány. Pustí-li mi někdo písničku Norwegian Wood, nepřenesu se do sladkých 60. let, kdy Paul McCartney a spol. na koncertech rozverně pohazovaly svými kšticemi. Přenesu se kamsi do japonských hor, do poklidného sanatoria, kde Tóru Watanabe s Reiko brnkají na kytaru melancholické tóny.

Tagged:

Napsat komentář